Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Δελτίο Τύπου - Αντιπροσωπία του Δ.Σ της Ο.ΝΑ.Σ συναντήθηκε στη Βουλή με τους Βουλευτές Κυκλάδων του ΣΥΡΥΖΑ

 Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ο.ΝΑ.Σ συναντήθηκε στη Βουλή με τους 3 Βουλευτές Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ: Νίκο Συρμαλένιο, Νίκο Μανιό, Αντώνη Συρίγο.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των Βουλευτών για τα προβλήματα της Νάξου: Υγειονομικό, Χωροταξικός Σχεδιασμός, Συγκοινωνίες, Ύδρευση, Άρδευση, Αποχέτευση, Βιολογικοί Καθαρισμοί, Λιμενικά Έργα, Εκπαίδευση, Αγροτική Ανάπτυξη, Ορυκτός Πλούτος – Σμύριδα, Προστασία Περιβάλλοντος, Τουρισμός – Πολιτισμός. Πέραν των ανωτέρω προβλημάτων για τα οποία έγινε αναλυτική
συζήτηση, ζητήθηκε από τους Βουλευτές να βοηθήσουν στην άμεση αποκατάσταση των καταστροφών, που έγιναν, από έκτακτα καιρικά φαινόμενα σε περιοχές του οικισμού Απόλλωνα του ΔΔ. Κορωνίδας, οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πολιτικής προστασίας και να μην εγκριθεί άδεια λειτουργίας λατομείου στην περιοχή Χουχούμη του Δ Δ. Σαγκρίου.


Αντιπροσωπία του Δ.Σ της Ο.ΝΑ.Σ. στο καφενείο της βουλής

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.ΝΑ.Σ συναντήθηκε στο γραφείο της με το Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανώλη Μαργαρίτη με τον οποίο συζητήθηκαν αναλυτικά, όλα τα προβλήματα της Νάξου, που αναφέρονται ανωτέρω. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από το Δήμαρχο να γίνουν οι δέουσες ενέργειες για την άμεση επίλυσή των προβλημάτων που είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμαρχος με τη σειρά του μας ευχαρίστησε για την πρόσκληση που του έγινε να συναντηθούμε και μας ενημέρωσε για την πορεία προβλημάτων, των οποίων, την ευθύνη για επίλυση έχει ο Δήμος. Τέλος, μας υποσχέθηκε ότι είναι πρόθυμος να συνεχιστεί ο διάλογος για τα προβλήματα σε μελλοντικές συναντήσεις μας για ανάδειξη και επίλυσή τους.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 Ο Πρόεδρος  Νίκος Βερνίκος 
Ο Γενικός Γραμματέας Μάρκος Μαργαρίτης


Δεν υπάρχουν σχόλια: