Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμπληρωματικών εργασιών για δύο σημαντικά έργα σε Ρόδο και ΣαντορίνηΤην τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της πράξης «Επέκταση ΧΥΤΑ  βόρειας Ρόδου» όπου έγινε προσθήκη υποέργου για βελτίωση – εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης στραγγισμάτων και ομβρίων, προϋπολογισμού 197.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.
Το έργο της επέκτασης του ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου, που βρίσκεται στην θέση «Παλιόμυλος», στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παστίδας, είναι ενταγμένο του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»,  στον Άξονα Προτεραιότητας «04 – Προστασία
Εδαφικών Συστημάτων  - Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»  στο πλαίσιο της  τρέχουσας προγραμματικής περιόδου  ΕΣΠΑ 2007 – 2013, με καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών την 31/12/2015.
  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.548.659,43 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
 Επίσης ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της πράξης «Αντιστήριξη Πρανών Καλντέρας Θήρας – Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιμένα Φηρών» όπου έγινε προσθήκη υποέργου για την υλοποίηση συμπληρωματικών εργασιών προϋπολογισμού 730.800 ευρώ για την ολοκλήρωση της αντιστήριξης των πρανών, με σκοπό την προστασία της περιοχής  - όπου λαμβάνουν χώρα διάφορες δραστηριότητες – από τις βραχοπτώσεις.
Το έργο «Αντιστήριξη Πρανών Καλντέρας Θήρας – Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιμένα Φηρών» είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», στον Άξονα Προτεραιότητας «09 – Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»,  στο πλαίσιο της  τρέχουσας προγραμματικής περιόδου  ΕΣΠΑ 2007 – 2013, με καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών την 31/12/2015.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.446.247,97 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: