Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Ενας στους τρεις εργοδότες θέλει να γίνει εργαζόμενος

- "Εμπρός για ένα κόσμο.. χωρίς αφεντικά... " ... Τώρα μας λύνονται οι απορίες ... (λίγο χιούμορ δεν βλάπτει.)
- Προτιμούν να γίνουν εργαζόμενοι από εργοδότες οι έμποροι, διαπιστώνοντας πως δεν μπορούν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας και φορολογικής ασφυξίας. 
Το πρωτοφανές εύρημα προκύπτει από την ετήσια έκθεση του ελληνικού εμπορίου για το 2015 που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου Β. Κορκίδης και η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών.

- Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνα που διεξήχθη στους εμπόρους και με το ερώτημα αν προτίθενται να αλλάξουν επάγγελμα, οι μεγάλοι του χώρου με εταιρείες που έχουν τη μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ απάντησαν θετικά και έδειξαν να προτιμούν σε συνολικό ποσοστό 29,7% μια θέση μισθωτού στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή ένας στους τρεις δεν έχει κανένα πρόβλημα να κλείσει την επιχείρησή του και να δουλέψει σε άλλη ως εργαζόμενος.

- Μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των μικρών εργοδοτών που δίνει ανάλογη απάντηση. Συγκεκριμένα από τους ιδιοκτήτες με εταιρείες που έχουν τη μορφή Ο.Ε., Ε.Ε. και ΑτΕ το 50,5% προτίθεται να δουλέψει ως μισθωτός του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Με πιο απλά λόγια, ένας στους δύο μικρούς προτίθεται από επιχειρηματίας να εργαστεί ως υπάλληλος. Πέραν αυτής της επιλογής, όμως, το 46,9% των μεγάλων του χώρου αλλά και το 29,9% των μικρών επιθυμούν να κατευθυνθούν σε κάποιο άλλο ελεύθερο επάγγελμα.

Προβλέψεις

Μεγάλοι και μικροί του εμπορίου, σύμφωνα με άλλο εύρημα της έρευνας δυσκολεύονται να κάνουν προβλέψεις για το 2016. Τέσσερις στις δέκα «Α.Ε.» και «ΕΠΕ» και μία στις τρεις μικρές δυσκολεύονται να σχεδιάσουν για το 2016, ενώ περισσότερες από τέσσερις στις δέκα «Ο.Ε., Ε.Ε.» και «ΑτΕ» προβλέπουν μείωση πωλήσεων και κερδών.

Όσον αφορά τις προβλέψεις για επενδύσεις, η πλειοψηφία των Α.Ε. και ΕΠΕ προβλέπει στασιμότητα το 2016, ενώ μία στις τρεις Ο.Ε., Ε.Ε. και ΑτΕ προβλέπει μείωση των επενδύσεων.

Σε σχέση με την απασχόληση, επικρατέστερη τάση είναι η στασιμότητα για το 2016, η οποία όμως συνοδεύεται και από μεγάλη αβεβαιότητα.

Το 43% των Α.Ε. και ΕΠΕ προβλέπει ότι δεν θα υποστεί επιδείνωση της ρευστότητάς τους το 2016.

Αντίθετα, η σχετική πλειοψηφία (43,5%) των Ο.Ε., Ε.Ε. και ΑτΕ προβλέπει επιδείνωση ρευστότητας.

Από τα ενθαρρυντικά μηνύματα της έκθεσης είναι η διαχρονική μείωση του ποσοστού των εμπόρων που δηλώνουν ότι θα βάλουν λουκέτο στην επιχείρησή τους. Για το 2015 το 5,9% των Α.Ε. και ΕΠΕ απάντησε θετικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όταν το 2014 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 7%. Οι μικροί επιχειρηματίες που λένε ότι θα κλείσουν μέχρι το τέλος του χρόνου αντιπροσωπεύουν το 16,5% του συνόλου, ενώ το 2014 ήταν το 17,6%.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες εκτιμήσεις των εμπόρων για το κλείσιμο της φετινής χρονιάς έχει επικρατήσει εικόνα επιδείνωσης και στις δύο ομάδες επιχειρήσεων.

Στις Α.Ε. και ΕΠΕ η επιδείνωση ήταν απότομη, με την πλειοψηφία (52,7%) να εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν. Πιο μελανά είναι τα χρώματα στις μικρότερες επιχειρήσεις. Σχεδόν οι επτά στις δέκα Ο.Ε., Ε.Ε. και ΑτΕ εκτιμούν νέα επιδείνωση των πωλήσεών τους το τρέχον έτος. Εκτιμήσεις για επιδείνωση της κερδοφορίας το 2015 κάνουν η μία στις δύο Α.Ε. και ΕΠΕ και οι τρεις στις τέσσερις Ο.Ε., Ε.Ε. και ΑτΕ.

Οι έξι στις δέκα Α.Ε. και ΕΠΕ και σχεδόν η μία στις δύο Ο.Ε., Ε.Ε. και ΑτΕ δήλωσαν στασιμότητα επενδύσεων το 2015.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, δήλωσαν ότι διατήρησαν σταθερή την απασχόληση.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ  b2green

Δεν υπάρχουν σχόλια: