Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Ανακοίνωση δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τους ιδιοκτήτες πηγαδιών, πηγών και γεωτρήσεων

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταθέσουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά στον δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων οι ιδιοκτήτες υδροληψιών (πηγαδιών, πηγών και γεωτρήσεων) ενεργών ή ανενεργών.        
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν, είναι τα εξής:
1ον αίτημα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) και 2ον αίτημα για την χρήση του νερού,
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. 145026/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από 1η Ιανουαρίου 2016, για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο από 1.000 έως 2.000€.
Πληροφορίες: Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60140).

Δεν υπάρχουν σχόλια: