Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Τρεχαντήρι: Αρμενίζοντας στη Ναυπηγική παράδοση Μάρκος Παντελιάς (βίντεο)

Σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος και η κοινωνία θυσιάζονται για να θρέψουν το λαί-μαργο θεριό του κέρδους, με την παράλληλη ευημερία των δεικτών της οικονομίας της αγοράς, η πνευματικότητα και η πολιτιστική παραγωγικότητα, παραμερίζονται και ισοπεδώνονται. Οταν η έρευνα και οι επιστήμες παρεκκλίνουν του σκοπού τους και τα υποτιθέμενα «καλά» σχολεία και πανεπιστήμια παράγουν «επιστήμονες»-γενίτσα ρους στην υπηρεσία των αγορών,αλλοιώνοντας τα γενετήσια χαρκτηριστικά στην ψυχοσύνθεσή τους,
Διαδικτυακός τόπος:http://www.shipsmodels.gr

αρχές, αξίες και ιδανικά ως έννοιες, θολώνουν και εξανεμίζονται.
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον,η υποκουλτούρα που μεθοδικά καλλιεργούν τα κανά-λια της ιδιωτικής τηλεόρασης και του ρδιοφώνου,αποβλέπουν στη χειραγώγηση και την επιβολή ξένων φθοροποιών πρότυπων,για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κανό-νων της αγοράς και του κέρδους.

Εμπορικό τρεχαντήρι (με ιστιοφορία σακολέβα)
Με το υπερθέαμα (σώου) ακόμη και στα δελτία ει-δήσεων,με τη σταδιακή αντικατάσταση τίτλων και λέξεων με ξενικές και τα προσβλη-τικά για τη στοιχειώδη ανθρώπινη αξιοπρέπεια προγράμματά τους, στοχεύουν στον ευτελισμό και την απαξίωση της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού. Κυρίαρχος στόχος τους είναι η ανάδειξη και η προβολή της καταναλωτικής βουλημίας και ως πρωταρχι-κή ανάγκη τον υπερκαταναλωτισμό  Ετσι το εύκολο,το εύπεπτο και το προσιτό είναι πλέον το ζητούμενο.

Ωστόσο και παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια,υπάρχουν και εκείνοι, που εκ πεποι-θήσεως αντιστέκονται και δημιουργούν.Εκείνοι που σέβονται και εμπνέονται από τις παραδόσεις και την τεράστια πολιτιστική μας κληρονομιά.Είναι εκείνοι που έχουν το μοναδικό προνόμιο,να χαίρονται και να ενθουσιάζονται από την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου τους, που δεν μπορεί να συγκριθεί ή να υποκατασθεί από κανενός είδους καταναλωτικό προϊόν.

 Τρεχαντήρι (με ιστιοφορία μπρατσέρα)
  Τρεχαντήρι έκθεμα σε εκθεσιακό χώρο του Μάρκου Παντελιά
Τρεχαντήρι: Αρμενίζοντας στη Ναυπηγική παράδοση
Κατασκευή: Μάρκος Παντελιάς
Διαδικτυακός τόπος:http://www.shipsmodels.gr
Ηλεκτ.ταχυδρομείο:. info@shipsmodels.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: