Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10/12/2015 και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας  στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012  με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα : 


1. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Περιφερειακής Οδού Ολύμπου Καρπάθου προς Σχολεία».

2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Προσθήκη ισόγειου κτηρίου κατ΄ επέκταση (γραφεία διδασκάλων, κυλικείο) στο δημοτικό σχολείο Πέρα Γιαλού Αστυπάλαιας».

3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Οδοποιία Φαρμακονησίου».

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση όψεων κτηρίου Ταχυδρομείου Ρόδου».

5. Μίσθωση εγκατάστασης ρύθμισης ΠΕΧΑ του νερού εισόδου στις Ε.Ε.Ν. στο έργο ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά, ετήσιο κόστος 20.000,00€.

6. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Α’ Ορόφου Κτιρίου Αγροκηπίου Παροικιάς Πάρου».

7. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Κτιρίου Κτηνιατρείου Πάρου».

8. Έγκριση των όρων δημοπράτησης της προμήθειας ‘’Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Κυκλάδων (2015-2016)’’.


9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Σύρου (χρήση 2014)».

10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κιμώλου (2014)».

11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (χρήση 2014)».

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Διαγραμμίσεις-στηθαία ασφαλείας, ανακλαστήρες οδοστρώματος κλπ, για τα νησιά της Π.Ε. Κυκλάδων (Μήλου –Κιμώλου – Σίφνου - Σερίφου».

13. Ορισμός Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών για την: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κ.λ.π. στα οδικά δίκτυα των Π.Ε. Σύρου, Μυκόνου, Πάρου & Κύθνου».

14. Έγκριση πρακτικού παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για δαπάνες ταχυδρομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου) έτους 2016.

15. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού για «Αποκατάσταση βιβλιοδεσίας των φθαρμένων βιβλίων Κτηματολογίου Ρόδου».

16. Έγκριση παράτασης σύμβασης για την ‘’Προμήθεια ειδών κομποστοποίησης και ανακύκλωσης Δήμου Σικίνου’’: Τμήμα 3 - Δεματοποίηση Ανακυκλώσιμων Υλικών.

17. Έγκριση των όρων δημοπράτησης καθώς και των μελών των επιτροπών του διαγωνισμού για την «Κάλυψη ταχυδρομικών αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον νομό Κυκλάδων για το έτος 2016».

18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εκ νέου υπολογισμό από 16% σε 23% Φ.Π.Α. σε δαπάνες και έργα, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

19. Έγκριση δαπανών έργων και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

20. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

21. Ορθή επανάληψη αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

22.  Έγκριση Δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

23. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

24. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

25. Δικαστικές Υποθέσεις.

26. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.


27. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

28. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
                                                                                        Ο Πρόεδρος
                                                       Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης

                                                         Αντιπεριφερειάρχης


Τακτικά Μέλη της Ο.Ε.

1.  Χρήστος Μπάρδος

2.  Χρήστος Ευστρατίου

3.  Ευριδίκη Νάκη                                                         4.  Χαρίκλεια  Γιασιράνη

5.  Χρηστιάννα Πάπιτση

6.  Ειρήνη Σβύνου

7.  Γεώργιος Μακρυωνίτης

8.  Άννα Μαυρουδή
   

Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε.

1.  Νικόλαος Νικολής
2.  Δημήτριος Τσοπανάκης

3.  Ιωάννης Γιαγιάς
4.  Δημήτριος Χαματζόγλου

5.  Νικόλαος Βενάκης

6.  Παρασκευή - Ελευθερία Φτακλάκη

7.  Ιωάννης Δεκαβάλλας
8.  Σταύρος ΦρούντζαςΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

2.  Αντιπεριφερειάρχες   

3.  Πρόεδρο Περιφερειακού               

     Συμβουλίου

4.  Μέλη του Περιφερειακού

     Συμβουλίου 

5.  Εκτελεστικός Γραμματέας

6.  Νομική Υπηρεσία

7.  κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων και

     Δωδεκανήσου

8.  Μέσα Ενημέρωσης.

(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).


Δεν υπάρχουν σχόλια: