Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

EKTAKTH Γ.Σ. ΟΝΑΣ

Προς Τους Συλλόγους-Μέλη της Ο.ΝΑ.Σ. Τους Αντιπροσώπους των Συλλόγων
Σας καλούμε την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 πμ στη Λέσχη του Συλλόγου Σκαδιωτών-Μεσωτών Νάξου (Φαιδριάδων 121, Κυψέλη- Αθήνα) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2 του καταστατικού της ΟΝΑΣ και σε εκτέλεση της από 22 Δεκεμβρίου 2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση

2. Ορισμός ημερομηνίας Αρχαιρεσιών για ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε.- Διαδικαστικά Αρχαιρεσιών
3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εφ’ όσον υπάρχει απαρτία (1/2 και 1) τόσο των αντιπροσώπων, όσο και των ταμειακά εντάξει Συλλόγων τακτικών μελών. Παρακαλούνται οι Διοικήσεις των Συλλόγων-Μελών της Ο.ΝΑ.Σ. για την άμεση ενημέρωση των αντιπροσώπων τους και τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση για να μην οδηγηθούμε στην επίλυση του θέματος μέσω του αρμόδιου Δικαστηρίου.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ                  ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: