Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ο.ΝΑ.Σ (ΦΩΤΟ)Μετά από αποφαση της Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουνίου 2016 σύμφωνα μετά άρθρα 23 και 24 του καταστατικού της Ο.ΝΑΣ σας γνωρίζουμε ότι οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής θα γίνουν στα γραφείο της Ο.ΝΑ.Σ Μάρνης 33 Αθήνα
την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 και από ώρας 12:00 έως 21:00 μ.μ. 
Η ψηφοφορία μπορεί να παραταθεί, με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής σε περίπτωση που υπάρχουν αντιπρόσωποι σε αναμονή για να ψηφίσουν. 
Στις αρχαιρεσίες μετέχουν όλοι οι Σύλλογοι μέλη της Ο.ΝΑ.Σ με τους αντιπροσώπους τους εφόσον έχουν εξοφλήσει την συνδρομή τους, το 2016 και έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά νομημοποίησης των αντιπροσώπων τους, που προβλέπονται από το άρθρο 19 του καταστατικού της Ο.ΝΑ.Σ .
Όσοι αντιπρόσωποι επιθημούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. πρέπει να
υποβάλλουν σχετική αίτηση στην εφορευτική επιτροπή  μέχρι και την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 από ώρα 19:30 -  21:00 στο γραφείο της Ο.ΝΑ.Σ  καταβάλλοντας και παράβολο υποψηφιότητας 10 ευρό.
Όσοι από τους υποψήφιους από τους υποψήφιουςήταν υποψήφιοι στις ματαιωθείσες αρχαιρεσίες της  20ης Δεκέμβρίου 2016 δεν θα καταβάλλουν παράβολο, υποψηφιότητας.
Η ανακύρηξη συνδιασμών και υποψηφίων θα γίνει την ίδια ημέρα από την εφορευτική επιτροπή
Αθήνα 5 Ιουνίου 2016 
Αριθ. πρωτ:319
Για  την Προσωρινή Διοίκηση 
Νίκος Βερνίκος


ε 

Δεν υπάρχουν σχόλια: