Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΦΟΡΑ βουλευτών Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ για τον Περιφερειακό δρόμο Αεροδρομίου-Οίας στην Σαντορίνη

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τους κ. Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Θέμα: Περιφερειακός δρόμο Αεροδρομίου- Οίας στην Σαντορίνη
Οι Βουλευτές Κυκλάδων κ.κ. Νίκος Συρμαλένιος, Αντώνιος Συρίγος και Νίκος Μανιός καταθέτουν αναφορά την επιστολή της
Επάρχου Θήρας κας Θεώνης Λειβαδάρου, της 07.09.2016 με αρ. πρωτ. 6033σχετικά με τον Περιφερειακό δρόμο Αεροδρομίου- Οίας στην Σαντορίνη. Η επιστολή αναφέρει σχετικά ότι: «…Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-14 και ο σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της Σαντορίνης. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται στο νησί ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες χρονίζει καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει επιλυθεί …Με δεδομένο ότι πλησιάζει η χειμερινή περίοδος......παρακαλώ όπως μεριμνήσετε ανάλογα προκειμένου να συνεχιστεί άμεσα το έργο και να αποφευχθούν οι όποιες δυσάρεστες συνέπειες..»

 Επισυνάπτεται τα έγγραφο Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.
Αθήνα, 22.09.2016

Οι καταθέτοντες Βουλευτές
 Νίκος Συρμαλένιος
Αντώνιος Συρίγος
 Νίκος Μανιός

Δεν υπάρχουν σχόλια: