Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΤΗ ΡΟΔΟ Η 2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020

Στη Ρόδο την Παρασκευή η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ. Γιώργου
Χατζημάρκου, με την συμμετοχή εκπροσώπων των Επιτελικών Δομών του ΕΣΠΑ από όλα τα Υπουργεία, αυτοδιοίκησης και φορέων.
Στην διάρκεια της συνεδρίασης η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Jupiter του Ξενοδοχείου Rodos Palace, θα εξετασθεί η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, θα γίνει ενημέρωση για τις νέες δράσεις που εξειδικεύονται και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των Πράξεων, ενώ θα εξετασθούν και επιμέρους θέματα όπως η πρόοδος κάλυψης των αιρεσιμοτήτων (περιφερειακών και οριζόντιων), η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, οι κρατικές ενισχύσεις, θέματα που αφορούν την πληροφόρηση και την επικοινωνία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος κ.ά.
Την συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν οι βουλευτές, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και οι Δήμαρχοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και φορείς οι οποίοι δεν συμμετέχουν ως μέλη της Επιτροπής.
Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:
Ι.    Εισαγωγικό μέρος
    Διαπίστωση απαρτίας - Έναρξη συνεδρίασης
    Έγκριση ημερήσιας διάταξης
    Έγκριση Πρακτικών 1η Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
    Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

ΙΙ.  ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
    Πορεία Υλοποίησης Προγράμματος
    Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2015
    Ενημέρωση για τις νέες δράσεις που εξειδικεύονται / Κριτήρια Επιλογής Πράξεων
    Σχέδιο Αξιολόγησης
    Πληροφόρηση και Επικοινωνία
    Πρόοδος κάλυψης Αιρεσιμοτήτων (Περιφερειακών - Οριζόντιων)
    Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
    Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης
    Κρατικές Ενισχύσεις

ΙΙΙ.  Συζήτηση - Συμπεράσματα - Αποφάσεις
    Συζήτηση - Παρεμβάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
    Παρουσίαση και έγκριση συμπερασμάτων - αποφάσεων Επιτροπής Παρακολούθησης

Δεν υπάρχουν σχόλια: