Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Μια γενναιόδωρη πράξη προς το ΕΕΕΕΚ Νάξου

Μια ομάδα νέων ανθρώπων που ασχολούνται με την μουσική, έψαλαν παραδοσιακά κάλαντα την παραμονή των Χριστουγέννων στους δρόμους και τα καταστήματα της πόλης μας, συγκεντρώνοντας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό το οποίο διέθεσαν για την προμήθεια χρήσιμου υλικού στο ΕΕΕΕΚ Νάξου.
Ο διευθυντής, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ Νάξου τους ευχαριστούν από καρδιάς για την πολύτιμη δωρεά προς το σχολείο, ενός (1) Videoprojector και μιας (1) οθόνης προβολής. Να σημειωθεί ότι η αναγκαιότητα του χρήσιμου αυτού εποπτικού υλικού είχε τεθεί σε προτεραιότητα από τον σύλλογο εκπαιδευτικών του ειδικού σχολείου.
Η γενναιόδωρη αυτή πράξη είναι πρωτόγνωρη για την σχολική κοινότητα του ΕΕΕΕΚ Νάξου και αποτελεί παράδειγμα ανθρώπινης αλληλεγγύης και προσφοράς.
Η ωφελιμότητα από την χρήση του υλικού αυτού θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς του σχολείου πολλές ευκολίες και δυνατότητες στο έργο που επιτελούν καθώς και πολλές ευχάριστες στιγμές στους μαθητές.
Η γενναιόδωρη αυτή πράξη είναι πρωτόγνωρη για την σχολική κοινότητα του ΕΕΕΕΚ Νάξου και αποτελεί παράδειγμα ανθρώπινης αλληλεγγύης και προσφοράς.
Η ωφελιμότητα από την χρήση του υλικού αυτού θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς του σχολείου πολλές ευκολίες και δυνατότητες στο έργο που επιτελούν καθώς και πολλές ευχάριστες στιγμές στους μαθητές.

  Μια γενναιόδωρη πράξη προς το ΕΕΕΕΚ Νάξου
Μια ομάδα νέων ανθρώπων που ασχολούνται με την μουσική, έψαλαν παραδοσιακά κάλαντα την παραμονή των Χριστουγέννων στους δρόμους και τα καταστήματα της πόλης μας, συγκεντρώνοντας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό το οποίο διέθεσαν για την προμήθεια χρήσιμου υλικού στο ΕΕΕΕΚ Νάξου.
Ο διευθυντής, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ Νάξου τους ευχαριστούν από καρδιάς για την πολύτιμη δωρεά προς το σχολείο, ενός (1) Videoprojector και μιας (1) οθόνης προβολής. Να σημειωθεί ότι η αναγκαιότητα του χρήσιμου αυτού εποπτικού υλικού είχε τεθεί σε προτεραιότητα από τον σύλλογο εκπαιδευτικών του ειδικού σχολείου.
Η γενναιόδωρη αυτή πράξη είναι πρωτόγνωρη για την σχολική κοινότητα του ΕΕΕΕΚ Νάξου και αποτελεί παράδειγμα ανθρώπινης αλληλεγγύης και προσφοράς.
Η ωφελιμότητα από την χρήση του υλικού αυτού θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς του σχολείου πολλές ευκολίες και δυνατότητες στο έργο που επιτελούν καθώς και πολλές ευχάριστες στιγμές στους μαθητές.

                                                                                    Για την σχολική κοινότητα
του ΕΕΕΕΚ Νάξου    

Ο Διευθυντής
Ευστράτιος Φουτάκογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: