Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.Περιφέρειας Ν. Αιγαίου Παρακαλούμε να προσέλθετε την Τρίτη  14 Φεβρουαρίου  και ώρα 11:00 π.μ. στην  αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της  Περιφέρειας Ν. Αιγαίου επί της Πλατείας Ελευθερίας, για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Περιφερειακό Φυτώριο  Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.   για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:


Θέμα 1ον: Ενημέρωση

Θέμα 2ον: Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού ορισμένου χρόνου για το έτος 2017.
Θέμα 3ον : Συζήτηση για  τη χρήση του κτηρίου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέμα 4ον    :Έγκριση Δαπανών
Θέμα 5ον :  Διάφορα

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ : Τα Μέλη του Δ.Σ.

1.    Νικολής Νικόλαος                                                                        Ο
2.    Κανδίνος Ιωάννης                                                       Πρόεδρος   του    Δ.Σ.
3.    Ευστρατίου Χρήστος                                                                             
4.    Μηνάς Ιωάννης
5.    Δράκος Αντώνης
6.    Μπούκης Μιχαήλ                                                         Μιχαήλ    Μπαριανάκης
7.    Ερωτόκριτος Μιχαήλ
8.    Φρούντζας Σταύρος 
                                                                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια: