Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Μάιος πλέον σε λίγο και ούτε μία παραίτηση έστω και για τα μάτια του κόσμου ; ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Νησιωτική Πολιτεία

 Νέο  μπαράζ  ακυρώσεων  αποφάσεων  της  Δημοτικής  Αρχής  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αιγαίου, λόγω  μη  ύπαρξης  προϋπολογισμού ( ΑΔΑ :  78Ψ6ΟΡ1Ι-ΠΛ9 ,  68ΨΙΟΡ1Ι-80Μ, 75Ζ7ΟΡ1Ι-ΗΘΘ ).
 Την  ίδια  στιγμή  τα  νησιά  γύρω  μας  προετοιμάζονται  πυρετωδώς  για την  κάλυψη  αναγκών  εποχιακού  χαραχτήρα  με  την  πρόσληψη  έκτακτου  προσωπικού,  τη  στιγμή  που  ο  Δήμος  μας  και  λόγω  έλλειψης  ....
προϋπολογισμού δεν μπορεί  να προχωρήσει  ούτε και  σ΄ αυτό  το συγκριτικό  πλεονέκτημα  των  υπολοίπων (ΑΔΑ : 6ΤΟΣΟΡ1Ι-73Τ  (Αντίπαρος),  7ΔΘ0ΟΡ1Ι-ΔΝΔ  (Σύρος), 6Α46ΟΡ1Ι-ΥΕ9 (Ρόδος), 7ΝΙΚΟΡ1Ι-Ζ5Λ (Πάρος), ΩΒΖ7ΟΡ1ΙΔΟΣ (Τήνος)  κλπ).
Και  ρωτάμε  ευθέως  για  ακόμα  μία  φορά :    
Δεν  υπάρχει  κανείς  με  υποτυπώδη  ευθιξία ;
Δεν  υπάρχει  κανείς  με  υποτυπώδες  φιλότιμο  ;
 Μάιος  πλέον  σε  λίγο   και  ούτε  μία  παραίτηση έστω και για  τα  μάτια  του  κόσμου  ;
 
Από  το  Γραφείο  Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: