Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

Την Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε, στο κτίριο της
Νάξου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση του Νοσοκομείου Νάξου, η υποβολή προτάσεων, η εξεύρεση λύσεων για την κανονική και επαρκή λειτουργία του, καθώς, και η εφαρμογή άμεσων μέτρων για την κάλυψη των καθημερινών τοπικών αναγκών, όπως, και των πρόσθετων αναγκών που προκύπτουν κατά την διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου. Η συζήτηση, που διεξήχθη σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης της κρισιμότητας της υφιστάμενης
κατάστασης, έγινε στη βάση υπομνήματος, που συντάχθηκε από την Επιτροπή για την Υγεία της Νάξου και κατατέθηκε στον κ. Ξανθό. Το υπόμνημα απευθύνεται στους Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και τον Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας.
Αναλυτικότερα:
- έγινε αναφορά στο ιστορικό ίδρυσης του Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Νάξου,
- εκτέθηκε η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τις σημαντικότατες ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, στη βάση αναλυτικών και συγκριτικών πινάκων δεδομένων,
- συζητήθηκαν τα βασικά θεσμικά αιτήματα (άρση του νομικού καθεστώτος διοικητικής διασύνδεσης του Νοσοσκομείου Νάξου με το Νοσοκομείο Σύρου, θεσμοθέτηση της αυτόνομης λειτουργίας του Νοσοσκομείου Νάξου με το Νοσοκομείο Σύρου, θεσμοθέτηση της αυτόνομης λειτουργίας του Νοσοσκομείου Νάξου και των τμημάτων του ως Νοσοκομείου και όχι ως υβριδίου “Νοσοκομείου- Κέντρου Υγείας”, σύγχρονος οργανισμός με βάση τον οργανισμό προ της μνημονιακής διασύνδεσης, αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην ορεινή Νάξο, δημιουργία ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες),
- έγινε περιγραφή των άμεσων αναγκών, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και εν όψει της τουριστικής περιόδου, με παράθεση του σημερινού οργανογράμματος,
- προτάθηκαν, συμπληρωματικά, και κάποιες επικουρικές λύσεις, οι οποίες προέκυψαν από τη συνεργασία της επιτροπής υγείας με το Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Εμμανουήλ Μαργαρίτη. Μετά από τον γόνιμο διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός αναφέρθηκε στην σχεδιαζόμενη άμεση κάλυψη μεγάλου μέρους των κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού καθώς και στη δρομολόγηση άμεσων θεσμικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της κρισιμότητας της υφιστάμενης κατάστασης στις δομές
Επιτροπή Υγείας Νάξου


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

Την Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε, στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, συνάντηση εργασίας του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού με τους Βουλευτές Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Μανιό, Αντώνη Συρίγο και Νίκο Συρμαλένιο, τον υπό διορισμό νέο Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Πειραιώς και Αιγαίου Νίκο Καρβούνη, του Διευθυντή Γενικής Ιατρικής και εκπροσώπου του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Νάξου Ηλία Καραμπάτσου και κατοίκων-πολιτών της Νάξου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση του Νοσοκομείου Νάξου, η υποβολή προτάσεων, η εξεύρεση λύσεων για την κανονική και επαρκή λειτουργία του, καθώς, και η εφαρμογή άμεσων μέτρων για την κάλυψη των...
καθημερινών τοπικών αναγκών, όπως, και των πρόσθετων αναγκών που προκύπτουν κατά την διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου. Η συζήτηση, που διεξήχθη σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης της κρισιμότητας της υφιστάμενης κατάστασης, έγινε στη βάση υπομνήματος, που συντάχθηκε από την Επιτροπή για την Υγεία της Νάξου και κατατέθηκε στον κ. Ξανθό. Το υπόμνημα απευθύνεται στους Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και τον Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας. Αναλυτικότερα: - έγινε αναφορά στο ιστορικό ίδρυσης του Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Νάξου, - εκτέθηκε η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τις σημαντικότατες ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, στη βάση αναλυτικών και συγκριτικών πινάκων δεδομένων, - συζητήθηκαν τα βασικά θεσμικά αιτήματα (άρση του νομικού καθεστώτος διοικητικής διασύνδεσης του Νοσοσκομείου Νάξου με το Νοσοκομείο Σύρου, θεσμοθέτηση της αυτόνομης λειτουργίας του Νοσοσκομείου Νάξου και των τμημάτων του ως Νοσοκομείου και όχι ως υβριδίου “Νοσοκομείου- Κέντρου Υγείας”, σύγχρονος οργανισμός με βάση τον οργανισμό προ της μνημονιακής διασύνδεσης, αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην ορεινή Νάξο, δημιουργία ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες), - έγινε περιγραφή των άμεσων αναγκών, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και εν όψει της τουριστικής περιόδου, με παράθεση του σημερινού οργανογράμματος, - προτάθηκαν, συμπληρωματικά, και κάποιες επικουρικές λύσεις, οι οποίες προέκυψαν από τη συνεργασία της επιτροπής υγείας με το Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Εμμανουήλ Μαργαρίτη. Μετά από τον γόνιμο διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός αναφέρθηκε στην σχεδιαζόμενη άμεση κάλυψη μεγάλου μέρους των κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού καθώς και στη δρομολόγηση άμεσων θεσμικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της κρισιμότητας της υφιστάμενης κατάστασης στις δομές της υγείας, καθώς και τη σχεδιαζόμενη θεσμική μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας συνολικότερα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Επιτροπή Υγείας Νάξου


1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- ΚΥ ΝΑΞΟΥ *
Το Νοσοκομείο-ΚΥ Νάξου συστάθηκε με το ΦΕΚ 72/30-1-2001 ,όπου προβλέπονταν καταρχήν 30 κλίνες και 31 θέσεις γιατρών. Προέκυψε από την κτηριακή επέκταση του προϋπάρχοντος ΚΥ , με πλήρη εξοπλισμένο χειρουργείο, αίθουσα τοκετών, ΜΑΦ, μονάδα τεχνητού νεφρού με 4 κλίνες, επί πλέον δωμάτια ασθενών και ανανεωμένο εργαστηριακό εξοπλισμό. Πηγή χρηματοδότησης η Περιφέρει Ν. Αιγαίου-Γ΄ΚΠΣ. *Με το ΦΕΚ 5/ 7-1-2009 εγκρίθηκε η σύσταση της μονάδας τεχνητού νεφρού και επιπλέον 1 θέση Δ/ντού καρδιολογίας και 1θέση Επιμελητού Α΄ νεφρολογίας. *Με το ΦΕΚ 2174/2-10-2009 εγκρίθηκαν 1 θέση νεφρολογίας, 1 ορθοπεδικής , 1 χειρουργικής, ενώ με το ΦΕΚ 339/30-3-2010 εγκρίθηκαν άλλες 11 θέσεις, 1 ακτινολογίας, 1 αναισθησιολογίας, 1 μαιευτικής γυναικολογίας,1 ιατρικής βιοπαθολογίας,1 Γ.Ι. ή παθολογίας, 1 οφθαλμολογίας,1 αιματολογίας ή παθ/γίας ή βιοπαθ/γίας, 2 νεφρολογίας και 2 καρδιολογίας. Συνολικά 46 οργανικές θέσεις. Στο νοσηλευτικό αυτό ίδρυμα δεν λειτούργησαν ποτέ το πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο, η αίθουσα τοκετών, ο τεχνητός νεφρός και η αιμοδοσία, η οποία πρόσφατα εξοπλίσθηκε, είτε λόγω υποστελέχωσης ,είτε λόγω άγονων προκηρύξεων, ενώ εκκρεμούν διορισμοί από το 2006 και 2010, [οφθαλμολογίας, βιοπαθολογίας , χειρουργικής] των οποίων οι κρίσεις τους έχουν γίνει και έχουν αποσταλεί τα σχετικά έγγραφα από το γραφείο προσωπικού του νοσοκομείου προς το Υπουργείο. 1 Σημειώνουμε ότι η ίδρυση νοσοκομείου στην Νάξο αποτέλεσε τα τελευταία 25 χρόνια ,παλλαϊκό αίτημα και αντικείμενο κινητοποιήσεων, συνεδρίων και συσκέψεων. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε το Ιδρυμα Στήριξης Νοσοκομείου- ΚΥ Νάξου, το οποίο διαχειρίζεται το κληροδότημα Λαμπαδάκη, δηλ. ενοικιαζόμενα ακίνητα, που αποδίδουν κεφάλαιο 50.000 ευρώ ετησίως, και όποια άλλη προσφορά από τους κατοίκους και φορείς. Σήμερα υπάρχη αδυναμία ρευστότητας λόγω υποχρεώσεων στην εφορία και θεσμική αδυναμία να υπαχθεί σε ρύθμιση.
2.ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σήμερα βιώνουμε στο νησί μας τα καταστροφικά αποτελέσματα του εφαρμοστικού Νόμου του Μνημονίου στην Υγεία. Με την υπ΄αριθμ.πρωτ.Υ4α/οι.123898/31-12-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο ΦΕΚ 3499/β΄/2012, έγινε η διασύνδεση των Οργανισμών του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Νάξου και του Γ.Ν. Σύρου και επισημοποιήθηκε η απώλεια της νομικής προσωπικότητας του Νοσοκομείου μας. Το Νοσοκομείο μας μετά την συγχώνευση και την διασύνδεση με το Νοσοκομείο της Σύρου ουσιαστικά διαλύθηκε. Ο οργανισμός του υποβαθμίστηκε, περιλαμβάνει πλέον 19 θέσεις γιατρών αντί 46, που αντιστοιχούσαν στον προηγούμενο και τμήματά του συγχωνεύτηκαν. Σήμερα οι ενεργώς υπηρετούντες είναι 10!! Οι γιατροί φεύγουν ο ένας μετά τον άλλο, είτε λόγω της υποχρηματοδότησης και της μη λειτουργίας των υφιστάμενων δομών είτε λόγω συνταξιοδότησης και μη επαναπροκήρυξης των θέσεων. Από τους υπηρετούντες την τελευταία 2ετία γιατρούς έχουν συνταξιοδοτηθεί 3 διευθυντές, έχουν αποχωρήσει 3 επιμελητές Α΄, ενώ είναι υπό συνταξιοδότηση ο διευθυντής παιδιατρικής και υπό παραίτηση και αυτοδίκαιη αργία 2 διευθυντές παθολογίας,[σύνολο 6 Δ/ντές και 3 Επιμελητές Α΄]. Παράλληλα σοβαρά είναι και τα κενά των αγροτικών. Από τις συνολικά 17 οργανικές θέσεις των Αγροτικών Γιατρών στα Π.Ι., στα Π.Π.Ι. και στο Νοσοκομείο-ΚΥ Νάξου είναι καλυμμένες οι 7, ενώ εν όψει τουριστικής περιόδου στις Μικρές Κυκλάδες δεν υπάρχει κανένας αγροτικός γιατρός!!Οι ανάγκες καλύπτονται από μετακινούμενους ειδικευμένους γιατρούς του Νοσοκομείου, δημιουργώντας έτσι άλλα προβλήματα. Στο οργανόγραμμα εμφανίζεται το σημερινό υπάρχον δυναμικό. Με αυτό το δυναμικό η 24ωρη λειτουργία του νοσοκομείου καταρρέει, οι εφημερίες είναι επισφαλείς και διεκπεραιώνονται από αγροτικούς γιατρούς, με τους ειδικευμένους σε ετοιμότητα. Η άρση της διασύνδεσης, και η πλήρης λειτουργία του Νοσοκομείου με τον οργανισμό προ του μνημονίου, για την οποία αναπτύχθηκαν αγώνες στο νησί και αποτελούν παλλαϊκά αιτήματα, σήμερα είναι ζητούμενα. Το πρώτο δεν δημιουργεί και δημοσιονομικό κενό, με το δεδομένο ότι οι προμήθειες πλέον πραγματοποιούνται μέσω του παρατηρητηρίου των τιμών και το Νοσοκομείο έχει δικό του ανεξάρτητο προϋπολογισμό. Αντίθετα η μη ανάπτυξη του Νοσοκομείου αυξάνει το κόστος των διακομιδών, που αριθμούν πάνω από 300 ετησίως, και με προοπτική να ζητούνται συνεχώς περισσότερες, λόγω της υποστελέχωσης και της αμυντικής ιατρικής. Περισσότερο από το διπλάσιο του ετήσιου προϋπολογισμού του Νοσοκομείου κοστίζουν στο ΕΚΑΒ οι απαράδεκτες διακομιδές κυρίως με καΐκια, ποσά που θα μπορούσαν να διατεθούν για την αναβάθμιση του Νοσοκομείου, έτσι ώστε με μικρό επιπλέον κόστος να αντιμετωπίζεται στο νησί το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ροή ασθενών από τη περιοχή μας, η μεγαλύτερη της νησιωτικής Ελλάδας.
2 Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι εδαφικά και πληθυσμιακά ο μεγαλύτερος των Κυκλάδων με σύνθετες και επικίνδυνες παραγωγικές δραστηριότητες, συνδυάζοντας με ιδιαίτερες δυσκολίες τις νησιωτικές με τις ορεινές αποκλεισμένες περιοχές. Το Νοσοκομείο-ΚΥ υγειονομικά καλύπτει το ευρύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα (Αμοργός, Μικρές Κυκλάδες, Πάρος και Ν. Κυκλάδες), που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός υπερδιπλασιάζεται. Οι ακτοπλοϊκές αφίξεις το 2014 ανήλθαν σε 250000. Το Νοσοκομείο της Σύρου δεν μπόρεσε να μας δώσει λύσεις γιατί στη πράξη ποτέ δεν έγινε το Νοσοκομείο αναφοράς, λόγω της προβληματικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης και άλλων παραγόντων. Πέρα από τους κινδύνους για την υγεία των νησιωτών και την μη εφαρμογή του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της νησιωτικότητας, με ότι αυτό συνεπάγεται, η υγειονομική ανασφάλεια υποβαθμίζει το τουριστικό προϊόν και δυσφημεί την χώρα. 3 Από την ανωτέρω περιγραφή και το σύντομο ιστορικό προκύπτουν τα παρακάτω θεσμικά και άμεσα αιτήματα.
3.ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Αρση του νομικού καθεστώτος της Διοικητικής διασύνδεσης με το «Γενικό Νοσοκομείο Σύρου Βαρδάκειο & Πρώϊο» με κοινό Διοικητή και κοινό ΔΣ. 2. Θεσμοθέτηση της αυτόνομης λειτουργίας του Νοσοκομείου και των τμημάτων του, ως Νοσοκομείου και όχι ως υβρίδιου Νοσοκομείου-ΚΥ, καθώς αυτό αιτιολογείται από τα δημογραφικά, εδαφικά, γεωγραφικά, αναπτυξιακά και συγκοινωνιακά στοιχεία, ώστε να καλύψει τον ευρύτερο νησιωτικό χώρο της Παροναξίας και να λειτουργήσει σαν υγειονομικός κόμβος.
3. Σύγχρονος οργανισμός ,που να εξυπηρετεί την λειτουργία νοσοκομείου, με βάση τον οργανισμό πρό της μνημονιακής διασύνδεσης και με πρόβλεψη 50 κλινών. 4. Αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην ορεινή Νάξο [περιοχή Τραγαίας – Φιλωτίου-Απεράθου-Κωμιακής, ορεινού πληθυσμού πάνω από 3000 κατοίκων, δύσκολα προσβάσιμου]και πιθανή δημιουργία μικρού ΚΥ σε σύνδεση με το Νοσοκομείο. Να επισημάνουμε ότι ο θεσμός των αγροτικών ιατρών δεν λύνει τα ζητήματα. 5. Δημιουργία ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες , με πλωτή και αέρια διασύνδεση, αξιοποιώντας τα πτητικά μέσα της Πάρου και Σαντορίνης.
4.ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και εν όψει της τουριστικής περιόδου παραθέτουμε το σημερινό οργανόγραμμα, τα κενά του και τις άμεσες ανάγκες. . 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Γ.Ν.-.Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚ ΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤ ΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚ ΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤ ΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟ ΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΓΕΙΣ Α. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας 3 Παθ/γοι 1 Γενικής Ιατρικής 1 Παθολογίας 1 Γενικής Ιατρικής [1υπό συνταξιοδότηση 1υπο καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας ] 2 0 0 Παιδιατρικής 1 παραίτηση συνταξιοδότηση ς 1 0 0 Καρδιολογίας 2 1 1 0 0 Οφθαλμολογίας 1 0 1 0 0 Γενικής Χειρουργικής 2 1 1 0 0 Μαιευτικής - Γυναικολογίας 1 1 0 0 0 Οδοντιατρικής 1 1 0 0 0 Αναισθησιολογίας 1 0 1 1[αδεια κύησης] 0 Ορθοπαιδικής 2 2 0 0 0 Κυτταρολογίας 1 0 1 0 0 Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας 2 1 1 1[λήξη σε 2 μηνες] 0 Ακτινοδιαγνωστικής 1 1 0 0 0 Σύνολο: 19 10 9 3 0 Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕ Νοσηλευτικής 9 8 0 0 0 ΤΕ Επισκεπτών – Επισκεπτριών Υγείας 4 1 1 σε αποσπαση στην Σύρο 0 0 ΤΕ Μαιευτικής 2 1 1 0 0 ΔΕ Νοσηλευτικής 14 13 1 0 0 ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου 0 0 0 0 0 ΥΕ Βοηθ. Υγειονομικού Προσωπικού 5 2 3 1 0 Σύνολο: 34 25 6 1 0 Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού 1 1 0 0 0 ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας 2 2 0 0 0 5 ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚ ΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤ ΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚ ΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤ ΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟ ΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΓΕΙΣ ΤΕ Λογιστικής 1 0 1 0 0 ΤΕ Μηχανικών 1 0 1 0 0 ΤΕ Πληροφορικής 0 0 0 0 1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 3 3 0 0 0 ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 1 1 0 0 0 ΔΕ Τεχνικού 1 1 0 0 0 ΔΕ Τηλεφωνητών 1 0 1 0 0 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 2 0 2 0 0 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 2 2 0 0 0 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης 2 1 1 0 0 ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων 1 0 1 0 0 Σύνολο: 18 11 7 0 1 Δ. ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕ Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών 1 1 0 0 0 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 3 0 3 0 0 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων 3 2 1 1 0 ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας 3 2 1 0 1 ΤΕ Φυσικοθεραπείας 1 0 1 0 0 ΔΕ Βοηθ. Ιατρ. & Βιολ. Εργαστηρίων 1 1 0 0 0 ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών 1 1 0 0 0 ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου 1 1 0 0 1 ΔΕ Μαγείρων 1 0 1 0 0 Σύνολο: 15 8 7 3 2 Γενικό Σύνολο: 86 59 27 10 3 Είναι εμφανές από τον παραπάνω πίνακα ότι το ΓΝ-ΚΥ Νάξου βρίσκεται σε κατάρρευση και προκειμένου να ανταποκριθεί όχι σαν νοσοκομείο, αλλά σαν ΚΥ με βραχεία νοσηλεία και 24ωρη λειτουργία, και εν όψει και της τουριστικής περιόδου, πρέπει άμεσα να στελεχωθεί με τους εξής επίκουρους ιατρούς ειδικοτήτων 2.παθολόγους 1.καρδιολόγο 2.παιδίατρους 1.χειρουργό 3.πληρωματα ΕΚΑΒ. 6 Προτείνονται συμπληρωματικά και οι εξής λύσεις : Α. Μεταφορά οπλιτών καιγιατρών σε αζήτητες κενές θέσεις αγροτικών ή και άλλες κατά περίπτωση Β. Ολιγόμηνη απόσπαση , με παράλληλα κίνητρα, από κεντρικά νοσοκομεία Γ. Υποχρέωση των ειδικευόμενων στην Γενική Ιατρική να εκτίσουν την 11μηνη τελική τους ειδίκευση σε νησιωτική περιοχή [Νοσοκομείο, ΚΥ]. Επί πλέον εκ μέρος του Δήμου της Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν συνεργασίας της επιτροπής υγείας και του Δημάρχου κ. Μανώλη Μαργαρίτη , προσφέρεται δωρεάν στέγαση σε Ξενώνες του Δήμου, στους υπό διορισμό επίκουρους ιατρούς ή και αποσπασθέντες τους καλοκαιρινούς μήνες . Επίσης αναμένεται κοινή συνάντηση των φορέων του νησιού στον Δήμο, για να σταθούν αλληλέγγυοι στο εκρηκτικό ζήτημα της υγειονομικής κάλυψης των νησιών μας, εν όψει και της τουριστικής περιόδου. Προσβλέποντας στην συνεργασία σας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ της Νάξου
Τηλ. Επικοινωνίας Μαρίνα Φραγκίσκου 6972828683 Ηλίας Καραμπάτσος 693684786

Μανόλης Βασαλάκης
Παπαβασιλειου 15 - 84300 ΝΑΞΟΣ

Βουλής των Ελλήνων, συνάντηση εργασίας του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού με τους Βουλευτές Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Μανιό, Αντώνη Συρίγο και Νίκο Συρμαλένιο, τον υπό διορισμό νέο Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Πειραιώς και Αιγαίου Νίκο Καρβούνη, του Διευθυντή Γενικής Ιατρικής και εκπροσώπου του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Νάξου Ηλία Καραμπάτσου και κατοίκων-πολιτών της .....

Δεν υπάρχουν σχόλια: