Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Α.Ε.)

Σεμινάρια με θέμα «Ασφάλεια στη Θάλασσα» προς τους επαγγελματίες αλιείς Σύρου και Άνδρου διοργανώθηκαν από την Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων Α.Ε. στις 1 3 Οκτωβρίου 2016 στην Ερμούπολη στο «Καρνάγιο» και στις 1 4 Οκτωβρίου 2016 στο Γαύριο στο «Memories”. Αλιείς, στελέχη του Λιμενικού Σώματος Άνδρου και Σύρου καθώς και της Διεύθυνσης Αλιείας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παρακολούθησαν τα.....
ενημερωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE.
Ο γιατρός παθολόγος κος Γιώργος Καππέλας αναφέρθηκε στις πρώτες βοήθειες στο σκάφος ενώ ο Πλοίαρχος Α ́ Εμπορικού Ναυτικού και π ρώην Διευθυντής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου κος Νίκος Μπούμ η ς στο Δ ιεθνή Κ ανονισμό Α ποφυγής Σ υγκρούσεων σ τη Θ άλασσα (ΔΚΑΣ) και σ τις βασικές αρχές μετεωρολογίας και ναυσιπλοΐας.
Τέλος, ο μ ηχανικός πετρελαιοκινητήρων κος Σταμάτης Γρυπάρης έκανε αναλυτική περιγραφή του μηχανολογικ ού ελέγχου ενός σκάφους και συγκεκριμένα όλων των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να γίνονται πριν τον απόπλου. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις, έκαναν ερωτήσεις και είχαν την ευκαιρία να προτείνουν θέματα που θα τους ενδιέφερε να παρακολουθήσουν στα επόμενα σεμινάρια. Στο πλαίσιο των δράσεων κατάρτισης του προγράμματος ΚΥΚΛΑΔΕΣ LΙFE, θα υλοποιηθούν άλλα δύο σεμινάρια στους επαγγελματίες αλιείς Σύρου και Άνδρου. Στόχος του ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE είναι η δημιουργία ενός πρωτοποριακού μοντέλου θαλάσσιας προστατευ όμενης περιοχής στην περιοχή της Γυάρου, από κοινού με τις κοινωνίες της Σύρου και της Άνδρου που θα λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Τ o πρόγραμμα υλοποιείται από το WWF Ελλάς μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη ν Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, την Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων A . E . , το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τη ΜΟm/Εταιρία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και το Ι ταλικό Ι νστιτούτο Tethys.

Για περισσότερα: www.cycladeslife.gr Το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑ ΔΕΣ LIFE “ Ολοκληρωμένη προστασία της Μεσογειακής Φώκιας στις Βόρειες Κυκλάδες ” υ ποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Ίδρυμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό (http://www.fpa2.com/home.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: