Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1H ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1),  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την....
διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012  με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017 ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
2. Δέσμευση Πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.
3.  Ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017 ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
4. Ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017 ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.
5.  Έγκριση τρίτης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση επαρχιακής οδού Ολύμπου – Διαφανίου νήσου Καρπάθου».                                                                    

                                                                                     Ο Πρόεδρος 

                                                                       
                                                                                Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
                                                   Αντιπεριφερειάρχης

Τακτικά Μέλη της Ο.Ε.
1.  Χρήστος Μπάρδος
2.  Χρήστος Ευστρατίου
3.  Ευριδίκη Νάκη                                                         4.  Χαρίκλεια  Γιασιράνη
5.  Χρηστιάννα Πάπιτση
6.  Ειρήνη Σβύνου
7.  Γεώργιος Μακρυωνίτης
8.  Άννα Μαυρουδή    Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε.
1.  Νικόλαος Νικολής
2.  Δημήτριος Τσοπανάκης
3.  Ιωάννης Γιαγιάς
4.  Δημήτριος Χαματζόγλου
5.  Νικόλαος Βενάκης
6.  Παρασκευή - Ελευθερία Φτακλάκη
7.  Ιωάννης Δεκαβάλλας
8.  Σταύρος ΦρούντζαςΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
2.  Αντιπεριφερειάρχες    
3.  Πρόεδρο Περιφερειακού                
     Συμβουλίου
4.  Μέλη του Περιφερειακού
     Συμβουλίου  
5.  Εκτελεστικός Γραμματέας
6.  Νομική Υπηρεσία
7.  κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων και
     Δωδεκανήσου
8.  Μέσα Ενημέρωσης.  Δεν υπάρχουν σχόλια: