Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2HΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο......
αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Πληρωμή δαπανών οικονομικού έτους 2016 οι οποίες δεν εξοφλήθησαν μέχρι 31-12-2016 σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ. 2. Πληρωμή δαπανών οικονομικού έτους 2016 οι οποίες δεν εξοφλήθησαν μέχρι 31-12-2016 σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. 3. Διαγωνισμός μεταφοράς αλληλογραφίας & ταχυμεταφοράς Π.Ε. Κυκλάδων.


                                                                                     Ο Πρόεδρος 

                                                                       
                                                                                Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
                                                   Αντιπεριφερειάρχης

Τακτικά Μέλη της Ο.Ε.
1.  Χρήστος Μπάρδος
2.  Χρήστος Ευστρατίου
3.  Ευριδίκη Νάκη                                                         4.  Χαρίκλεια  Γιασιράνη
5.  Χρηστιάννα Πάπιτση
6.  Ειρήνη Σβύνου
7.  Γεώργιος Μακρυωνίτης
8.  Άννα Μαυρουδή
Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε.
1.  Νικόλαος Νικολής
2.  Δημήτριος Τσοπανάκης
3.  Ιωάννης Γιαγιάς
4.  Δημήτριος Χαματζόγλου
5.  Νικόλαος Βενάκης
6.  Παρασκευή - Ελευθερία Φτακλάκη
7.  Ιωάννης Δεκαβάλλας
8.  Σταύρος ΦρούντζαςΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
2.  Αντιπεριφερειάρχες    
3.  Πρόεδρο Περιφερειακού                
     Συμβουλίου
4.  Μέλη του Περιφερειακού
     Συμβουλίου  
5.  Εκτελεστικός Γραμματέας
6.  Νομική Υπηρεσία
7.  κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων και
     Δωδεκανήσου
8.  Μέσα Ενημέρωσης.                                              
                                         
                                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια: