Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Μπράβο στο μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Κορωνίδας Στέλλα Λιαγούρη που το τόλμησε!

Τόλμησε να κάνει μια αρχή και να αποκαλύψη το τη γινόταν στο Σύλλογο Κορωνίδας..
Σχόλιο της  Στέλλας Λιαγουρη στο facebook ..
Με την ευκαιρία της ανάρτησης του συγχωριανού Γιάννη Πρεβένιου από την όμορφη βραδιά στον Σύλλογό μας, θέλω να συγχαρώ τους νέους του Πολιτιστικού Συλλόγου Κορωνίδας που ζούν στο Γαλάτσι για την προθυμία τους να διοικήσουν προσωρινά τον Σύλλογο μετά την διάλυση του Δ.Σ.
Όσον αφορά τα ερωτήματα και τις τοποθετήσεις των συμπατριωτών για όσα συνέβησαν και θα συμβούν σε σύντομο χρόνο σας καταθέτω την ΕΙΣΗΓΗΣΗ μου στο πρώην Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ και την ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ
ΕΙ ΣΗΓΗΣΗ......Της Λιαγούρη Στέλας του Μιχαήλ και της Μαρίας.
Προς
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του πολιτιστικού συλλόγου Κορωνίδας Νάξου.
====================================================
Αθήνα, 9 Μαΐου 2017
Κατόπιν των δυσάρεστων εξελίξεων που έλαβαν χώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της 4ης Απριλίου 2017 που είχε σαν επακόλουθο την παραίτηση τριών μελών του Δ.Σ., ήτοι των Σταματίου Ανδρή, Σουσούνη Αικατερίνης και πατέρα Γεωργίου (δυνάμει ηλεκτρονικού μηνύματος που εστάλη προς όλα τα μέλη του Δ.Σ.) θέτω υπόψη Σας ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού λειτουργίας το σωματείο διοικείται από το εννεαμελές (9) διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται κάθε χρόνο από τα μέλη του, με ψηφοφορία προσωπική και μυστική.
Στο καταστατικό υπάρχει μεν πρόβλεψη για σύγκληση Δ.Σ. ακόμη και από τρία μέλη και απαρτία εάν παραβρίσκονται μόνο 5 μέλη, πλην όμως δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για το τι πρέπει να γίνει εάν παραιτηθούν μέλη του ΔΣ και δεν συγκεντρώνεται ο στο καταστατικό απαιτούμενος αριθμός μελών.
Κατόπιν τούτου και για την σύννομη, εύρρυθμη και ορθή λειτουργία του συλλόγου μας, προκειμένου να αποφύγουμε τον ορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής από το Πρωτοδικείο Αθηνών, προτείνω την διενέργεια έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
Σε αντίθετη περίπτωση, επειδή θεωρώ ότι δεν θα είναι σύννομη και σύμφωνη με το καταστατικό η όποια απόφαση ληφθεί στο παρόν Δ.Σ., ήτοι θα πάσχει από ακυρότητα, σας δηλώνω ότι θα υποβάλλω την παραίτησή μου, με χωριστή επιστολή, άμα την απόρριψη της παρούσης προτάσεως.
Με Τιμή Λιαγούρη Στέλλα -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
Της Λιαγούρη Στέλας του Μιχαήλ και της Μαρίας.
Προς
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του πολιτιστικού συλλόγου Κορωνίδας Νάξου.
====================================================
Αθήνα, 9 Μαΐου 2017
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας, που έλαβε χώρα στις 9 Μαΐου 2017, έθεσα υπόψη των μελών του Δ.Σ. την αυθημερόν εισήγησή μου για την διενέργεια έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, λόγω παραιτήσεων μελών του Δ.Σ. και κατά συνέπεια της μη νόμιμης σύνθεσής του για την λήψη αποφάσεων.
Επειδή η εισήγησή μου δεν έγινε αποδεκτή από τα μέλη του Δ.Σ., πιστεύοντας ακράδαντα ότι ο σύλλογος μας πρέπει να λειτουργεί σύννομα και εντός του καταστατικού πλαισίου και επειδή δεν δύναμαι να συμπράττω σε Δ.Σ. τα οποία δεν θα έχουν νόμιμη σύνθεση και κατ’ επέκταση οι όποιες αποφάσεις ληφθούν θα πάσχουν από ακυρότητα, με την παρούσα, υποβάλλω προς εσάς την παραίτησή μου από εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ.
Εκ βάθους καρδίας εύχομαι τα καλύτερα για τον σύλλογό μας.
Με βαθύτατη θλίψη
Λιαγούρη Στέλλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: