Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Η Ο.ΝΑ.Σ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ...Θέμα: ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ΕΝΑΛΙΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ (ΦΩΤΟΦΡΑΦΊΕΣ)

ΠΡΟΣ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου ΚΟΙΝ.: Δήμος Νάξου & Μ.Κ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Βουλευτές ν. Κυκλάδων Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων Τ.Κ. Κορωνίδας Τοπικά Μ.Μ.Ε.
 Θέμα: ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ΕΝΑΛΙΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Α. Όπως είναι γνωστό, οι λιμενικές εγκαταστάσεις στον Απόλλωνα Νάξου, έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που έλαβαν χώρα στην περιοχή, τον Φεβρουάριο του 2015 και τον Φεβρουάριο του 2016. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν και εμφανίστηκαν τα εξής σοβαρά προβλήματα (ενδεικτικά):
1.    Απώλεια θωράκισης και αποξήλωση έξαλλου τμήματος, σε πολλά σημεία του κυματοθραύστη (προσήνεμος μόλος), που είχε ως συνέπεια την επιχωμάτωση του καταφυγίου σκαφών.
2.    Πλήρης αστοχία θεμελίωσης παλαιού λιθόδμητου κρηπιδώματος.
3.    Καθίζηση και μερική κατάρρευση δαπέδου κυκλοφορίας έναντι κρηπιδώματος, λόγω εκτεταμένων σπηλαιώσεων.


     Η αντίδραση των αρμοδίων φορέων το 2015 δεν ήταν η απαιτούμενη, ώστε να προληφθεί μεγαλύτερη καταστροφή σε τυχόν νέα ακραία καιρικά φαινόμενα. Κηρύχτηκε ο Απόλλωνας σε κατάσταση πολιτικής προστασίας (έκτακτης ανάγκης) για έξι μήνες από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διατέθηκαν δύο βαρέλες μπετόν για το κλείσιμο λακούβας στο δάπεδο κυκλοφορίας από τον Δήμο Νάξου και από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου ακολούθησε ανάθεση μελέτης «για αποκατάσταση ζημιών υφισταμένων λιμενικών εγκαταστάσεων». Παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και των τοπικών φορέων δεν έγινε ουσιαστική παρέμβαση από τους αρμόδιους, ώστε να αποφευχθούν δυσμενέστερα αποτελέσματα.
    Δυστυχώς για την περιοχή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα τον Φεβρουάριο του 2016, επαλήθευσαν τους φόβους των κατοίκων για μεγαλύτερες καταστροφές. Κηρύχτηκε εκ νέου, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η περιοχή του Απόλλωνα σε κατάσταση πολιτικής προστασίας για έξι μήνες, η οποία και παρατάθηκε για άλλους έξι. Το αρμόδιο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου, προέβη σε νέα ανάθεση μελέτης για την αποκατάσταση των ζημιών, αφού η πρώτη ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, λόγω τυπικών ατελειών.Β. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμ. 294/14-9-2012 ΦΕΚ, κηρύχτηκε ως «ενάλιος αρχαιολογικός χώρος ο όρμος του Απόλλωνα, για λόγους προστασίας του αρχαίου λιμενικού έργου που βρίσκεται στην περιοχή του σύγχρονου λιμανιού» κατόπιν εισηγήσεως του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.) και της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων (Ε.Ε.Α.) χωρίς να έχει προηγηθεί υποβρύχια ανασκαφική αρχαιολογική έρευνα και αξιολόγηση των ευρημάτων. Η μεταγενέστερη ανασκαφική έρευνα (Μάιος 2013), δεν ανακάλυψε ενάλιες αρχαιότητες και η Ε.Ε.Α. εισηγήθηκε την επανεξέταση του θέματος (από 12-6-2013 έγγραφό της-ενημέρωση προς το Κ.Α.Σ.).
    Δεδομένου ότι ο Απόλλωνας αποτελεί περιοχή ιδιαίτερου ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος (αρχαίο λατομείο, Κούρος 10μ. περίπου), με αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με τις φυσικές ομορφιές του, να εμφανίζει ιδιαίτερη τουριστική ανάπτυξη και να αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών, αυξανόμενο με ταχύ ρυθμό, κατά τα τελευταία χρόνια, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για την άμεση διευθέτηση των προβλημάτων που υφίστανται στην ευρύτερη λιμενική ζώνη και όχι μόνο.
    Η Ομοσπονδία Ναξιακών Συλλόγων (Ο.Ν.Α.Σ.), στο πλαίσιο των καταστατικών στόχων της για τη συμβολή και συμμετοχή της στην επίλυση των προβλημάτων της Νάξου, και κατόπιν ιεράρχησής τους, θεωρεί τα προβλήματα του Απόλλωνα ως πρωταρχικά του νησιού, απευθυνόμενη στις αρμόδιες αρχές, προς τις οποίες αποστέλλει το παρόν υπόμνημα.
 

Η Ο.ΝΑ.Σ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ  
1. Τις άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες των αρμόδιων φορέων της αυτοδιοίκησης προς αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στον Απόλλωνα Νάξου από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου 2015 και 2016. Να τονίσουμε ιδιαίτερα πώς κάθε ολιγωρία εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για μεγαλύτερες καταστροφές. Τότε θα είναι αργά για δάκρυα και κανείς δεν θα μπορεί να δικαιολογηθεί.
    2. Τις άμεσες ενέργειες και τις επίσημες επιστημονικές ανακοινώσεις της Ε.Ε.Α. («επανεξέταση του θέματος»), εάν ή όχι υπάρχουν ενάλιες αρχαιότητες στον όρμο του Απόλλωνα, ώστε:
α. Να αναδειχθεί το αρχαίο λιμάνι ή
β. Να αρθούν οι δυσμενείς συνέπειες που επιβλήθηκαν στην περιοχή.
    Να υπενθυμίσουμε πως: α. Το έργο για κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στον όρμο Απόλλωνα Νάξου, είχε δημοπρατηθεί από την τότε Νομαρχία Κυκλάδων, με όλες τις απαιτούμενες μελέτες και σχεδιαγράμματα. Κατόπιν προσφυγής «κατοίκων» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας το έργο «μπλοκαρίστηκε». Όμως, με την υπ΄ αριθμ. 2934/2001 απόφασή του το ΣτΕ απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς τους, δεχόμενο με πλήρεις και σαφείς αιτιολογίες τις μελέτες και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και φορέων και κατά συνέπεια τα όποια έργα μπορούν να βασιστούν στις μελέτες αυτές.
β. Αν χρειάζονται βελτιωτικά σχέδια και μελέτες να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις.
Να επισημάνουμε πως: Η Ε.Ε.Α. δεν πρέπει να καθυστερεί την επανεξέταση του θέματος.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

      Ο Πρόεδρος                                                                            Η Γ. Γραμματέας
    
              Μάρκος Μαργαρίτης                                                                      Ευανθία Ζιούλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: