Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τη δημοσίευση των πρακτικών της Λαϊκής Συνέλευσης της Τ.Κ. Κορωνίδας

Σήμερα συμπληρώθηκαν 16 ημέρες από τις 20-8-2017, ημερομηνία διεξαγωγής της ετήσιας Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων του τοπικού διαμερίσματος Κορωνίδας. Παρόλα αυτά μέχρι και σήμερα, με ευθύνη του γραμματέα της συνέλευσης και παρά τη δέσμευση για ολοκλήρωσης των πρακτικών, εντός πέντε ημερών από τη μέρα της Συνέλευσης, δεν έχουν εκδοθεί τα πρακτικά και οι αποφάσεις της.
Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη σημασία της ίδιας της Λαϊκής Συνέλευσης, όσο και την ανάγκη άμεσης δημοσίευσης και κατάθεσης των
πρακτικών προς τον Δήμο και κάθε αρμόδια αρχή, προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις που ομόφωνα ψήφισε η Λαϊκή Συνέλευση, δηλώνουμε κατηγορηματικά πως σε περίπτωση που μέχρι και την Πέμπτη 7-9-2017 δεν έχουν αποσταλεί από τον γραμματέα, είμαστε αναγκασμένοι να  προχωρήσουμε εμείς στη δημοσίευση τους.

Ο πρόεδρος της Λαϊκής Συνέλευσης
Τ.Κ. Κορωνίδας
Γιάννης Στάης

Δεν υπάρχουν σχόλια: