Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Γ.Σ. της Ο.ΝΑ.Σ. Δελτίο τύπου -Ψήφισμα -ΑνακοίνωσηΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Κυριακή 11/12/16 και ώρα 11:30, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων, μετά από τρίτη πρόσκληση, στη λέσχη του Συλλόγου Κορωνίδας, Ανταίου 47 Γαλάτσι.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:
1.      Απολογισμός δράσης Δ.Σ. (22-6-2016 έως 31-10-16)
2.      Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. (22-6-2016 έως 31-10-16)
3.      Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής (22-6-2016 έως 31-10-16)
4.      Προγραμματισμός δράσης 2017
5.      Οικονομικός προϋπολογισμός 2017


Ο διοικητικός απολογισμός, ο οικονομικός απολογισμός, ο προγραμματισμός δράσης και ο οικονομικός προϋπολογισμός ψηφίστηκαν ομόφωνα από το Σώμα.

Επιπροσθέτως, δόθηκαν προτάσεις, από  μέλη του Δ.Σ. και μέλη της Γενικής Συνέλευσης, ως θέματα με τα οποία δύναται να ασχοληθεί η Ομοσπονδία. Τα θέματα κατεγράφησαν με τη μορφή ψηφίσματος, το οποίο θα ακολουθήσει σε επόμενη ανακοίνωση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                       Η Γ. Γραμματέας
      Μάρκος Μαργαρίτης                                                                               Ζιούλη ΕυανθίαΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων (Ο.ΝΑ.Σ.), στο πλαίσιο του διοικητικού προγραμματισμού της νέας χρονιάς, προέβη στη σύσταση συγκεκριμένων ομάδων/εργασίας, οι οποίες θα βοηθήσουν αποτελεσματικότερα τη δράση της Ομοσπονδίας.
Πρόεδρος κάθε ο/ε ορίστηκε μέλος από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Επιπροσθέτως, οι ομάδες/εργασίας στελεχώνονται από μέλη του Δ.Σ. της Ο.ΝΑ.Σ., αλλά και μέλη όλων των Ναξιακών Πολιτιστικών Συλλόγων της Αττικής, καθώς και εξειδικευμένους, για την εκάστοτε ο/ε, Ναξιώτες.
Οι ομάδες εργασίας είναι:
·         ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, Πρόεδρος: Λεβογιάννης Νικόλαος του Εμμανουήλ
·         ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, Πρόεδρος: Τσελέντης Χρήστος
·         ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ, Πρόεδρος: Λεγάκης Ιωάννης
·         ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ και ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Πρόεδρος: Παπαϊωάννου Ανδρέας
·         ΝΑΞΙΑΚΩΝ, Πρόεδρος: Μαργαρίτης Μάρκος (Πρόεδρος της Ο.ΝΑ.Σ., βάσει του άρθρου 17 του καταστατικού).

Στόχοι των ομάδων εργασίας είναι:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: Στόχος είναι να τροποποιηθεί το καταστατικό, ώστε να γίνει σύγχρονο, να αποκτήσει ευελιξία και να προσαρμοστεί με βάση τις συνθήκες της σημερινής εποχής.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ: Στόχος είναι η προβολή και η συνέχιση της σπουδαίας πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν διαφόρων ειδών πολιτιστικές εκδηλώσεις.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ: Στόχος είναι να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Νάξος και να δοθούν, όπου αυτό είναι εφικτό, προτάσεις και κατευθύνσεις προς την επίλυσή τους. Παράλληλα, στόχος της ο/ε είναι η συσπείρωση του επιστημονικού δυναμικού της Νάξου και η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, σχετικών με ζητήματα που αφορούν στους Ναξιώτες της Αθήνας και της Νάξου. Τέλος, επιπλέον στόχο της ο/ε αποτελεί η συνέχιση μιας ακόμα σπουδαίας δράσης της Ομοσπονδίας, η οποία είναι η διοργάνωση του Πανναξιακού Επιστημονικού Συνεδρίου.
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ και ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Στόχος είναι η Ο.ΝΑ.Σ. να συσπειρώσει όλες τις υγιείς δυνάμεις του νησιού και των πολιτιστικών φορέων της Νάξου, εντός και εκτός του νησιού, οι οποίες θα προσπαθήσουν να υποστηρίξουν την αναβάθμιση των κοινωνικών δομών και των δομών που διέπουν την αγαστή συνεργασίας μεταξύ των πολιτιστικών φορέων.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν επαφές της Ομοσπονδίας με τους Ναξιακούς Πολιτιστικούς Συλλόγους της Αθήνας, τους αντίστοιχους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Νάξου, καθώς και με τους φορείς του νησιού (Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του νησιού, επικοινωνία με τους φορείς ενημέρωσης του νησιού).
ΝΑΞΙΑΚΑ: Στόχος είναι να συνεχίσει να εκδίδεται η επιστημονική επετηρίδα «Ναξιακά», η οποία αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, καθώς παρέχει βήμα έκφρασης σε Ναξιώτες, και όχι μόνο, επιστήμονες, προκειμένου να δημοσιεύσουν την πρωτότυπη έρευνά τους, η οποία έχει αντικείμενο θέματα που αφορούν στη Νάξο.

Οι ομάδες/εργασίας εισηγούνται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, το οποίο αποφασίζει για την υλοποίηση των τελικών δράσεων.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευελπιστούμε στην αποδοτικότερη και ουσιαστικότερη δράση της Ο.ΝΑ.Σ., από την ενεργοποίηση των ομάδων/εργασίας και της συσπείρωσης περισσότερων Ναξιωτών, μέσω αυτών.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο Πρόεδρος                                                                                  Η Γ. Γραμματέας
      Μάρκος Μαργαρίτης                                                                        Ζιούλη Ευανθία«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΞΙΑΚΩΝ   ΣΥΛΛΟΓΩΝ »
                   Μάρνη  33,   Αθήνα  10432 Τηλέφωνο – Φαξ : 210 – 52 34 576    email : onas.naxos@yahoo.gr

Αθήνα: 11/12 /16
Αρ. Πρωτ.:399

  ΠΡΟΣ:
-Υπουργείο Οικονομικών:
  Γραφείο Υφυπουργού κ. Αλεξιάδη
-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:
  Γραφείο Υπουργού κ. Τσιρώνη
-Υπουργείο  Ανάπτυξης:
  Γραφείο Υπουργού κ. Παπαδημητρίου
 -Γεν. Περιφερειακή Δ/νση Ν. Αιγαίου:
  Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων
  κ.  Λεονταρίτη 
-Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
 - Έπαρχο Νάξου                                                                                                                                                                                                          
 -Δήμο Νάξου   &  Μικρών Κυκλάδων                                                    ΚΟΙΝ:                                                                                                        
                                                                                    -Βουλευτές Ν.Κυκλάδων            
                                                                                                       -Σύνδεσμος Σμυριδεργατών Λυώνα
                                                                                                            -Δημοτικά & Κοινοτικά Διαμερίσματα
                                                    -Μ.Μ.Ε

ΨΗΦΙΣΜΑ
Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων (Ο.ΝΑ.Σ.), η οποία συνήλθε σήμερα 11/12/16 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30π.μ., στη λέσχη του Συλλόγου Κορωνίδας Νάξου Ανταίου 47 Γαλάτσι, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μελών της Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε ομόφωνα και ζητά:
1.      Να μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες (τιμές ζώνης- τιμές εκκίνησης) των ακινήτων στη Νάξο, ώστε να εναρμονιστούν με τις πραγματικές τιμές.
2.      Να λειτουργήσει αυτοτελώς το Νοσοκομείο –Κ.Υ. Νάξου, να στελεχωθεί με το  αναγκαίο προσωπικό (Γιατρούς, Νοσηλευτές κ.λ.π.) και να ληφθεί μέριμνα για επάρκεια φαρμάκων και φαρμακευτικών υλικών. Επιπροσθέτως, να ληφθεί μέριμνα για τη λειτουργία των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων του νησιού, ώστε να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες υγείας στο ναξιακό λαό.
3.      Να προχωρήσουν οι διαδικασίες, οι οποίες απαιτούνται, για την κατασκευή του Κ.Ε.Γ.Ε. στο Σαγκρί-Νάξου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιπλέον, να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίες αδικαιολογήτως καθυστερούν.
4.      Να προχωρήσουν οι εργασίες κατασκευής του φράγματος του Τσικαλαριού, οι οποίες αδικαιολογήτως καθυστερούν.
5.      Εκφράζει την αντίθεσή της, για τη θέση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για λειτουργία λατομείου στην περιοχή «Χουχούμη» Σαγκρίου. Επιπροσθέτως, εκφράζει την αντίθεσή της για την απόφαση για ενοικίαση της «Πλατειάς Ράχης» στον ιδιοκτήτη του λατομείου, για λατόμευση.
6.       Να γίνει μελέτη για την οριστική επίλυση του προβλήματος της σμύριδας, προς όφελος του ναξιακού λαού.
7.      Να ληφθεί μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Γυμνασίου Σκαδού, προκειμένου να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες εκπαίδευσης στα παιδιά της ορεινής Νάξου.
8.      Οι αρμόδιοι φορείς να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών στο λιμενοβραχίονα του Απόλλωνα Νάξου. Επιπλέον, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα κατοίκων και φορέων της  περιοχής για αλιευτικό καταφύγιο, βιολογικό καθαρισμό κ.λ.π., που χρόνια παραμένουν σε εκκρεμότητα.
9.      Οι αρμόδιοι φορείς να δώσουν λύση στα χρόνια προβλήματα των χωριών της Νάξου: ύδρευση, βιολογικοί καθαρισμοί, κεντρικό οδικό δίκτυο (κυρίως στην ορεινή Νάξο), περιφερειακό οδικό δίκτυο. Επιπροσθέτως, οι φορείς να προχωρήσουν στην αξιοποίηση των περιοχών φυσικού κάλους, προς όφελος του ναξιακού λαού.
Τα ανωτέρω προβλήματα προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και από μέλη της Γενικής Συνέλευσης, και είναι ενδεικτικά των ζητημάτων του νησιού με τα οποία θα ασχοληθεί η Ο.ΝΑ.Σ. Υπάρχουν αρκετά σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το νησί μας. Για τον λόγο αυτόν η Ο.ΝΑ.Σ έχει συστήσει συγκεκριμένη ομάδα εργασίας (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ), η οποία θα ιεραρχήσει τα ζητήματα αυτά και θα ασχοληθεί με όσα περισσότερα δύναται, ώστε να έχει πλήρη και εμπεριστατωμένη άποψη και θέση, επ’ αυτών.

Με εντολή της Γενικής Συνέλευσης,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
            Ο Πρόεδρος                                                                                          Η Γ. Γραμματέας

     Μάρκος Μαργαρίτης                                                                                Ζιούλη ΕυανθίαΔεν υπάρχουν σχόλια: