Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗ ΣΕ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ - ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ Εισερχόμενα x

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επιστολή Φιλ. Ζαννετίδη σε Σκουρλέτη και Χουλιαράκη, για τις δαπάνες μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων της Περιφέρειας
 Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη και τον Αν. Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Φιλήμονας Ζαννετίδης, με την οποία ζητά να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την έγκριση των δαπανών μετακινήσεων αιρετών και υπαλλήλων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που να λαμβάνει υπ’ όψιν τον ιδιαίτερο νησιωτικό χαρακτήρα της περιοχής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας , αλλά και η άσκηση του έργου των αιρετών εκπροσώπων της.

 Επισυνάπτεται η επιστολή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 25/4/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 44723/450
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο ΠΡΟΣ: 1.Υπουργό Εσωτερικών
Ταχ.Κώδικας: 85131 - Ρόδος κ.Πάνο Σκουρλέτη
Τηλεφ.: 241360606 - 557 2.Αν.Υπουργό Οικονομικών
Fax : 2241360610 κ. Γεώργιο Χουλιαράκη
ΚΟΙΝ: 1. Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΣ
κ.Κων/νο –Νικόλαο Πουλάκη
2.Γεν. Γραμματέα Υπ.Οικονομικών
κ.Φραγκίσκο Κουτεντάκη

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης δαπανών μετακινήσεων αιρετών και υπαλλήλων από την Οικονομική Επιτροπή
Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της έγκρισης πραγματοποίησης της δαπάνης από το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή.
Όπως επανειλημμένα έχουμε επισημάνει οι εκτός έδρας μετακινήσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όπως στην χερσαία Ελλάδα λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στον κατακερματισμένο νησιωτικό χώρο. Κάθε αναγκαία μετακίνηση , είτε αυτή αφορά σε επίβλεψη έργων, είτε για τη διενέργεια εξετάσεων, είτε σε επιτόπιους ελέγχους για την έκδοση διοικητικών πράξεων, διενεργείται από νησί σε νησί. Η μετάβαση από νησί σε νησί εξαρτάται από πλήθος παραγόντων όπως ύπαρξη ή μη δρομολόγιων, την αιφνίδια μεταβολή τους, τις καιρικές συνθήκες. Οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες καθιστούν αδύνατο τον προγραμματισμό σε βάθος χρόνου, αλλά και την εκτίμηση της δαπάνης που θα προκύψει. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τιμές είτε των ακτοπλοϊκών είτε των αεροπορικών εισιτηρίων δεν είναι σταθερές ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες χρονικές περίοδοι που τα νησιά δεν έχουν απευθείας διασύνδεση αλλά για την πρόσβαση σε αυτά είτε πρέπει να επιλεγούν
πολλαπλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια είτε η μετάβαση να πραγματοποιηθεί μέσω του κέντρου (Αθήνα ή Πειραιά).
Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αλλά και η άσκηση του έργου των αιρετών αυτής, θα πρέπει να υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη το ζήτημα της νησιωτικότητας.
Προτείνουμε ειδικά για τις εκτός έδρας μετακινήσεις αιρετών και υπαλλήλων της νησιωτικής μας Περιφέρειας, να δοθεί η δυνατότητα στην Οικονομική Επιτροπή είτε να εγκρίνει με την έναρξη του Π/Υ κάθε έτους την πραγματοποίηση δαπάνης για το σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων, είτε σε μηναία βάση και στο ύψος του 1/12 αυτών.
Θεωρούμε απαραίτητη τη ρύθμιση αυτή προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας αλλά και για την τήρηση της νομιμότητας. Άλλως, είτε δεν θα πραγματοποιούνται μετακινήσεις είτε θα είμαστε έκθετοι σε όποιον έλεγχο νομιμότητας δαπανών διενεργηθεί στις υπηρεσίες μας.
Ευελπιστούμε στην άμεση παρέμβασή σας για την επίλυση του θέματος και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΦΙΛΗΜΩΝ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: